Home Blog Trường trung cấp tiếng Nhật là gì

Trường trung cấp tiếng Nhật là gì

Trường trung cấp tiếng Nhật senmon gakkō (専門学校) là trường đào tạo nghề nghiệp. Trong hệ thống giáo dục hiện nay, trình độ đào tạo trung cấp là cấp bậc đứng sau bậc đại học và cao đẳng.

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề trường trung cấp trong tiếng Nhật.

Gakkō kyōdō (学校協同): Trường học liên kết.

Dezain gakkō (デザイン学校): Trường đào tạo thiết kế.

Kaiingakkō (海員学校): Trường đào tạo hàng hải.

Shika iryō senmon gakkō (歯科医療専門学校): Trường đào tạo nha khoa.

Kōtō senmon gakkō (高等専門学校): Trường trung cấp kỹ thuật.

Kankō senmon gakkō (観光専門学校): Trường trung cấp du lịch.

Bijinesu senmon gakkō (ビジネス専門学校): Trường trung cấp kinh doanh.

Gengo senmon gakkō (言語専門学校): Trường trung cấp ngoại ngữ.

Kōgyōkōtōsenmon gakkō (工業高等専門学校): Trường cao đẳng công nghiệp.

Một số trường trung cấp nổi tiếng ở Nhật.

Osaka YMCA.

Học viện Ehle.

Học viện ẩm thực Tsuji.

Học viện Hattori.

Trường dạy nấu ăn Belle Saitama.

Trường trung cấp ngoại ngữ Kansai.

Trường trung cấp kinh doanh CNTT Miyazaki.

Trường trung cấp du lịch Tokyo.

Trường trung cấp ngoại ngữ và du lịch Tohoku.

Trường đào tạo trợ tá nha sỹ Shin Tokyo.