Home Blog Con lừa trong tiếng Anh gọi là gì

Con lừa trong tiếng Anh gọi là gì

Lừa – theo định nghĩa của Cambridge, lừa là một con vật giống ngựa nhỏ với đôi tai lớn.

Lừa là một con vật trông giống như một con ngựa nhỏ và có đôi tai dài.Lừa là một động vật nông trại thuần hóa bốn chân với móng guốc có quan hệ họ hàng gần với ngựa. Lừa được chú ý bởi đôi tai dài và âm thanh bí bách của chúng.

Lừa là một động vật nông trại được thuần hóa bằng bốn chân với móng guốc tương tự như móng của ngựa. Lừa được phân biệt bởi đôi tai dài và âm thanh kêu cót két.