Home Blog “CHÚ RỂ” TIẾNG ANH LÀ GÌ?

“CHÚ RỂ” TIẾNG ANH LÀ GÌ?

TRong tiếng Anh có hàng ngàn từ vựng tiếng Anh khác nhau, nhưng để sử dụng thường xuyên thì chỉ có khoảng 3000 từ vựng. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu những từ vựng khác nhau trong tiếng Anh. Ở bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu “chú rể” trong tiếng Anh là gì nhé!

1. “CHÚ RỂ” TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Tiếng Việt: Chú rể

Tiếng Anh: bridegroom

Theo từ điển Cambridge định nghĩa “bridegroom” là: Bridegroom is a man who is about to get married or has just got married.

Được hiểu là: Chú rể là người sắp lấy vợ hoặc mới lấy vợ.

Có nghĩa là: một người đàn ông vừa kết hôn hoặc sắp kết hôn

Còn theo từ điển Collins định nghĩa rằng: A bridegroom is a man who is getting married or who has just got married.

Có nghĩa là: Chú rể là người sắp lấy vợ hoặc mới lấy vợ.