Home Blog Người mẫu tiếng Anh là gì

Người mẫu tiếng Anh là gì

Người mẫu tiếng Anh là model, phiên âm là /ˈmɒd.əl/. Người mẫu là một công việc mà người mẫu được thuê để quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc thương hiệu nào. Người mẫu được sử dụng để đại diện, tiếp thị và quảng bá sản phẩm thương mại.

Những loại hình người mẫu bằng tiếng Anh.

Fashion model: Người mẫu thời trang.

Model plus size: Người mẫu plus size.

Model body part: Người mẫu body part.

Fitness model: Người mẫu thể hình.

The representative model: Người mẫu đại diện.

Model exhibition: Người mẫu triển lãm.

Instagram model: Người mẫu instagram.

Commercial advertising model: Người mẫu quảng cáo thương mại.