Home Blog Liên chi đoàn tiếng Anh là gì

Liên chi đoàn tiếng Anh là gì

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
HoChiMinh Communist Youth Union.

Hội Sinh viên Việt Nam
Vietnamese Students’ Association.

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ  Chí Minh Trường ĐH Công nghệ thông tin
HoChiMinh Communist Youth Union of  The University of  Information Technology.

Đoàn khoa

HoChiMinh Communist Youth Union of the Faculty of…..,The University of  Information Technology.

Chi đoàn

HoChiMinh Communist Youth Union of the Class……, Faculty of ……, The University of  Information Technology.

Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin
Vietnamese Students’ Association of The University of  Information Technology.

Liên chi hội Sinh viên khoa

The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association, Faculty of…, The University of  Information Technology.

Chi hội

Vietnamese Students’ Association of the Class…., Faculty of…., The University of  Information Technology.

Bí thư

Secretary.

Phó Bí thư

Deputy Secretary.

Ủy viên Thường vụ

Member of the Standing Committee of ………

Ủy viên Ban chấp hành

Member of the Executive Committee of ………

Chủ tịch

Chairman.

Phó Chủ tịch

Vice Chairman.

Liên chi hội trưởng

Chairman of The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association, Faculty of… The University of  Information Technology.

Liên chi hội phó

Vice Chairman of The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association, Faculty of………. ,The University of  Information Technology.

Ủy viên thư ký

Member of the Secretariat.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Chairman/Head of the………Club.

Đội trưởng

Team leader.

Trưởng nhóm

Group leader.