Home Blog Lâu đài tiếng Nhật là gì

Lâu đài tiếng Nhật là gì

Lâu đài tiếng Nhật là shiro (城) là loại hình kiến trúc có kiến trúc kiên cố và cổ kính là nơi trú ngụ của các lãnh chúa và giới quý tộc.

Những tòa lâu đài nổi tiếng lâu đời tại Nhật Bản.

Lâu đài Himeji (Cơ Lộ Thành).

Lâu đài Matsumoto (Tùng Bản Thành).

Lâu đài Nagoya (Danh Cổ Ốc Thành).

Lâu đài Osaka (Đại Phản Thành).

Lâu đài Mastue (Tùng Giang Thành).

Lâu đài Hirosaki (Hoằng Tiền Thành).

Lâu đài Hikone.

Lâu đài Shuri.