Home Blog Hùng biện tiếng anh là gì?

Hùng biện tiếng anh là gì?

“Hùng biện” là một từ khá phổ biến và đặc trưng khi chúng ta nhắc đến các cuộc thi về tiếng anh như thi Hùng biện tiếng anh chẳng hạn. Vậy “hùng biện” trong tiếng anh được gọi như thế nào? Cách dùng của nó ra sao? Tham khảo bài viết của chúng mình dưới đây để biết thêm về tên gọi của loại từ này nhé.

 

1.HÙNG BIỆN TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

(hùng biện trong tiếng anh là gì)

Trong tiếng anh, Hùng biện được thể hiện và được hiểu bởi rất nhiều các từ ngữ có ý nghĩa tương đương như speaking, silver-tongued, charismatic, rhetoric, eloquence……Trong bài viết này thì chúng mình sẽ giới thiệu cụ thể một tính từ phổ biến nhất đó chính là Eloquent (Adj) có danh từ là Eloquence.

Ví dụ:

 • In my experience, thanks to her eloquence and persuasion, she has had many successes.
 • Theo kinh nghiệm của tôi, nhờ tài hùng biện và khả năng thuyết phục, cô ấy đã có nhiều thành công.
 •  

2.THÔNG TIN CHI TIẾT TỪ VỰNG

Trong phần này, chúng mình sẽ đi vào chi tiết từ vựng bao gồm phát âm, nghĩa tiếng anh và nghĩa tiếng việt của Hùng biện trong tiếng anh sau đây.

Eloquent (Tính từ)

Phát âm: Eloquent /ˈel.ə.kwənt/

Nghĩa tiếng anh: using language to express ideas or opinions clearly and well, giving strong messages so that they have a strong effect on others.

Nghĩa tiếng việt: sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt ý tưởng hoặc ý kiến một cách rõ ràng và tốt, đưa ra thông điệp mạnh mẽ để chúng có tác động mạnh mẽ đến người khác.

(Hùng biện với mic)

Ví dụ:

 • When required, she usually would be an eloquent speaker, but preferred talking to small groups.
 • Khi được yêu cầu, cô ấy thường là một diễn giả hùng hồn, nhưng thích nói chuyện với các nhóm nhỏ.
 •  
 • Although she has no eloquence and has a nasal voice, those who hear her come 5th to miss any of her thoughtful teachings, which are unbiased and well worded.
 • Mặc dù cô ấy không có tài hùng biện và có giọng mũi, nhưng những người nghe cô ấy đến lần thứ 5 sẽ không bỏ lỡ bất kỳ lời dạy chu đáo nào của cô ấy, những lời dạy thiếu khách quan và tốt đẹp.
 •  
 • After her retirement from active politics, she continuously displayed her great qualities as a public speaker by eloquent and witty addresses on miscellaneous subjects.
 • Sau khi nghỉ hưu hoạt động chính trị, bà liên tục thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của mình với tư cách là một diễn giả trước công chúng bằng những bài hùng biện hùng hồn và dí dỏm về các chủ đề linh tinh.