Home Blog Hàng hiệu tiếng Anh là gì

Hàng hiệu tiếng Anh là gì

Hàng hiệu tiếng Anh là brand stuff, phiên âm /brænd stʌf/. Hàng hiệu là khái niệm được dùng để chỉ những sản phẩm chất lượng cao, là sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng như chúng ta thường thấy nhiều nhất khi nói về thời trang. Hàng hiệu thường đi kèm với các khái niệm sáng tạo, độc đáo, thủ công, chính xác, chất lượng tốt, và giá cao.