Home Blog “Giờ nghỉ trưa” tiếng anh đọc là gì?

“Giờ nghỉ trưa” tiếng anh đọc là gì?

Trong Tiếng Anh, những từ bạn học thường sẽ là những từ được dùng để giao tiếp thông thường và những từ liên quan đến chuyên ngành mà bình thường bạn quan tâm bạn lại không biết nên học ở đâu. Với Hsexweek, trang web học tiếng Anh này sẽ giúp cho bạn học từ Tiếng Anh chuyên ngành một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Hôm nay, hãy cùng với Hsexwee học về một số từ cụm từ mới về chủ đề thời gian là giờ nghỉ trưa nói như thế nào trong Tiếng Anh nhé!!!!

1. GIỜ NGHỈ TRƯA TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Giờ nghỉ trưa trong Tiếng Anh là Lunchtime

Định nghĩa:

Từ được dùng để chỉ khoảng thời gian ở giữa ngày mà hầu hết mọi người đều dùng bữa ở khung giờ đó.

  • At lunchtime, the street is congested with traffic (Vào giờ ăn trưa, đường phố tắc nghẽn giao thông)
  • Usually I just have a snack at lunchtime (Thường thì tôi chỉ ăn nhẹ vào giờ ăn trưa)
  • She finally showed up at lunchtime (Cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện vào giờ ăn trưa)

2. THÔNG TIN CHI TIẾT TỪ VỰNG GIỜ NGHỈ TRƯA

Về cách phát âm:

Theo Anh – Anh: /ˈlʌntʃ.taɪm/

Theo Anh – Mỹ: /ˈlʌntʃ.taɪm/

Về loại từ:

Danh từ đếm được hoặc không đếm được.

  • We have our main meal at lunchtime.
  • Chúng tôi dùng bữa chính vào giờ ăn trưa.

 

  • We only have a snack at lunchtime.
  • Chúng tôi chỉ ăn nhẹ vào giờ ăn trưa.

 

  • Now we say goodbye to each other and see you again at lunchtime.
  • Bây giờ chúng ta chia tay nhau và hẹn gặp lại vào giờ ăn trưa