Home Blog 12 con giáp tiếng Nhật là gì?

12 con giáp tiếng Nhật là gì?

12 con giáp trong tiếng Nhật là Jūnishi (十二支), nghĩa là 12 chi.

12 con giáp là hệ thống dựa trên âm lịch, gán một con vật và thuộc tính của nó cho mỗi năm, trong một chu kỳ 12 năm lặp lại.

Ở Nhật, có một câu chuyện nói về 12 con giáp tên là Vì sao mèo bắt chuột. Câu chuyện kể về việc chuột lừa mèo làm mèo không đến được thiên đình đúng ngày hẹn của Ngọc hoàng nên không vào được danh sách 12 con giáp.

Đa số các nước châu Á đều có hệ 12 con giáp. Tuy nhiên quan điểm về 12 con giáp của Nhật Bản có đôi chút khác biệt.

Ví dụ: Con trâu đổi thành con bò, con mèo thành con thỏ, dê đổi sang cừu và lợn ở đây là lợn rừng.

Danh sách 12 con giáp của Nhật Bản:

Nezumi (ねずみ): Chuột.

Ushi (うし): Bò.

Tora (とら): Hổ.

Usagi (うさぎ): Thỏ.

Ryu (りゅう): Rồng.

Hebi (へび): Rắn.

Uma (うま): Ngựa.

Hitsuji (ひつじ): Cừu.

Saru (さる): Khỉ.

Tori (とり): Gà.

Inu (いぬ): Chó.

Inoshishi (いのしし): Lợn rừng.