Home Blog EM GÁI, CHỊ GÁI, EM TRAI, ANH TRAI TRONG TIẾNG ANH LÀ Gì?

EM GÁI, CHỊ GÁI, EM TRAI, ANH TRAI TRONG TIẾNG ANH LÀ Gì?

Anh trai tên tiếng Anh: Brother
Em trai tên tiếng Anh là Younger BrotherLittle Brother hoặc Borther đều được
Chị gái tên tiếng Anh: Sister
Em gái tên tiếng Anh: Sister hoặc Younger sister

Như vậy, mối quan hệ giữa chị gái, em gái trong tiếng Anh thường được sử dụng chung từ Sister còn quan hệ anh trai, em trai tronng tiếng Anh thường sử dụng từ Brother.