Home Blog Em gái, chị gái, em trai, anh trai trong tiếng Anh là gì?

Em gái, chị gái, em trai, anh trai trong tiếng Anh là gì?

Chị em gái, anh em trai là những từ khá quen thuộc trong tiếng Việt và phân biệt khác nhau, còn trong tiếng Anh từ “Anh trai, em trai, chị gái, em gái” có thể chỉ sử dụng từ chung là sister hoặc brother.

Chị gái: sister
Em gái: younger sister hoặc sister

Anh trai: brother
Em trai: younger brother hoặc brother, little brother