Home Blog Gucci lịch sử

Gucci lịch sử

Bên cạnh đó, họ cũng trang trí các sản phẩm Gucci với sọc xanh và đỏ, màu của gia huy Gucci – nay gọi là họa tiết Web. Sau thế chiến, Gucci trung ra huy hiệu có hình cái khiên và hiệp sỹ mặc áo giáp sắt ở giữa một dải ruy-băng khắc tên công ty. Biểu tượng này trông khá giống với huy hiệu của thành phố Florence.