Home Blog Đẹp trai tiếng Hàn là gì

Đẹp trai tiếng Hàn là gì

Đẹp trai tiếng Hàn là 잘 생기다 (jal saenggita), Khi gặp người Hàn Quốc đẹp trai thì khen bằng tiếng Hàn thì như thế nào, khen ngợi là một cách làm quen cực nhanh chóng và hiệu quả đấy.

Cách khen đẹp trai bằng tiếng Hàn.

그 배우가 잘생겼습니다.

Geu baeuga jalsaenggyeotseumnida.

Diễn viên đó thật đẹp trai.

당신은 아주 잘생겼어요.

Dangsineun aju jalsaenggyeosseoyo.

Bạn rất đẹp trai.

너는 아주 잘생겼어.

Neoneun aju jalsaenggyeosseo.

Anh là người đàn ông đẹp trai.

잘생긴 남자.

Jalsaenggin namja.

người đàn ông đẹp trai.

그는 단지 힘세고 잘생기기만 했던 것이 아닙니다.

Anh ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn đẹp trai.

잘생긴 배우.

Jalsaenggin baeu.

diễn viên điển trai.

잘생긴 가수.

Jalsaenggin gasu.

ca sĩ điển trai.

그녀는 아주 잘생긴 남자와 함께 왔어요.

Geunyeoneun aju jalsaenggin namjawa hamkke wasseoyo.

Cô ấy đến với một người đàn ông rất ưa nhìn.

그는 제가 만나 본 가장 멋진 남자예요.

Geuneun jega manna bon gajang meotjin namjayeyo.

Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp.

그는 내가 만나 본 가장 멋진 남자야.

Geuneun naega manna bon gajang meotjin namjaya.
Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp.