Home Blog Xe tải tiếng anh là gì

Xe tải tiếng anh là gì

Xe tải là gì?

Xe tải là loại phương tiện được dùng nhiều trong vận chuyển hàng hóa theo đơn hàng hợp đồng.

Người muốn hành nghề lái xe tải phải đảm bảo trang bị bằng lái xe ô tô với hạng xe tương ứng, có đủ sức khỏe và kinh nghiệm lái xe an toàn.

Xe tải trong tiếng Anh và một số từ vựng liên quan

Xe tải tiếng Anh là truck và lorry, phiên âm là  /trʌk/ và  /ˈlɔːr.i/

Van /væn/: Xe thùng, xe lớn.

Bus /bʌs/: Xe buýt.

Coach /koʊtʃ/: Xe khách.

Pickup truck /ˈpɪk.ʌp ˌtrʌk/: Xe bán tải.

Tow truck /ˈtoʊ ˌtrʌk/: Xe kéo.

Garbage truck /ˈɡɑːr.bɪdʒ ˌtrʌk/: Xe chở rác.

Dump truck /ˈdʌmp ˌtrʌk/: Xe đổ vật liệu.