Home Học tiếng Anh Tiền việt nam tiếng anh là gì

Tiền việt nam tiếng anh là gì

1. CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT SỐ TIỀN TRONG TIẾNG ANH

— Quy tắc đọc và viết số tiền trong Tiếng Anh số 1

Dùng dấu phẩy khi số có 4 chữ số trở lên và dấu chấm ở phần thập phân theo công thức như sau :

 • 1,000,000.00 VND
 • 1,000,000.00 USD

Cách viết thì như trên nhưng khi đọc số tiền tiếng Anh, bạn không được đọc tắt VND, USD mà là phải đọc ra toàn bộ bằng chữ

 • Theo 2 ví dụ trên thì đọc như sau thì đọc đồng đô la Mỹ : One million US dollars (only)
 • Còn đọc đồng tiền Việt là : One million Vietnam dongs (only)

Chữ “only” ở đây có nghĩa là chẵn, không dùng “only” khi gặp số thập phận ở cuối.

 

— Quy tắc đọc và viết số tiền trong Tiếng Anh số 2

Thêm “s” khi số tiền lớn hơn 1 đơn vị tiền tệ

Ex: US dollars, British Pounds…

Khi viết số bằng tiếng Anh thì phải viết đầy đủ ra, không được viết tắt ký hiệu tiền tệ trong phần đọc số:

Ex: 1,234,000.00 VND

 • Cách đọc :
 • SAI: One million two hundred thirty-four thousand VND
 • ĐÚNG: One million two hundred thirty-four thousand Vietnam dongs

Lưu ý : Khi dịch Anh-Việt, thì phải ghi như cách của Việt Nam là : Dấu chấm cho hàng ngàn, triệu…., dấu phẩy cho phần thập phân còn trong tiếng anh thì ngược lại

Quy tắc đọc và viết số tiền trong Tiếng Anh số 3

Thêm dấu gạch nối ngang cho những số từ 21-99

Ex : Fifty–nine persons were hospitalized

One million two hundred thirty-four thousand Vietnam dongs

2. MỘT SỐ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ THÔNG DỤNG VÀ KÝ HIỆU TƯƠNG ỨNG CỦA TIỀN TRONG TIẾNG ANH

 •  USD : US Dollar
 •  EUR : Euro
 •  GBP : British Pound
 •  INR : Indian Rupee
 •  AUD : Australian Dollar
 •  CAD : Canadian Dollar
 •  SGD : Singapore Dollar
 •  CHF : Swiss Franc
 •  MYR : Malaysian Ringgit
 •  JPY : Japanese Yen
 •  CNY : Chinese Yuan Renminbi

LƯU Ý:

 • – Cent (xu, ký hiệu: ¢) là đơn vị tiền tệ bằng 1/100 các đơn vị tiền tệ cơ bản. Ở một số nước như Mỹ và các nước Châu Âu ám chỉ cent là những đồng tiền xu. Một đô la bằng 100 xu
 • – Đối với các đơn vị tiền tệ khác ví dụ như Won Hàn Quốc, Yên Nhật (yên, ký hiệu: ¥) hay Đồng Việt Nam, bạn chỉ cần thêm vào tên gọi đằng sau số tiền trong Tiếng Anh