Home Blog Sao chổi tiếng Anh là gì?

Sao chổi tiếng Anh là gì?

SAO chổi TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Trong tiếng Anh, Sao thanh hao là “comet”

Comet – Sao chổi là 1 tiểu hành tinh mà đúng hơn là một thiên thể chính yếu cấu tạo từ băng chứ chẳng phải đá như những thiên thể khác. Sao chổi mang quỹ đạo hình elip rất hẹp dài tương đối đặc trưng so có các thiên thể khác trong hệ mặt trời.

Sao thanh hao đã được người Trung Quốc biết đến từ hàng nghìn năm trước và cho rằng nó có các điềm xấu, sự chết chóc tới cho con ngừoi. Ngoài ra, đây chỉ là ý kiến và ko với căn cứ công nghệ.

Hình ảnh minh họa Sao chổi tiếng Anh là gì

thông báo CHI TIẾT từ vựng

cách viết: Comet

Phát âm Anh – Anh: /ˈkɒm.ɪt/

Phát âm Anh – Mỹ: /ˈkɑː.mɪt/

trong khoảng loại: Danh từ

Nghĩa tiếng Anh: an object that moves around the sun, usually at a great distance from it, that is seen on rare occasions from the earth as a bright line in the sky

Nghĩa tiếng Việt: Sao chổi – 1 vật thể vận động quanh đó mặt trời, thường ở một khoảng phương pháp rất xa so mang nó, hi hữu khi được nhận ra từ địa cầu như 1 các con phố sáng trên bầu trời

Sao chổi trong tiếng Anh là Comet

ví dụ ANH VIỆT

cùng studytienganh đến có 1 số ví dụ Anh – Việt cụ thể có sử dụng Comet – Sao thanh hao trong những tình huống thực tiễn của cuộc sống ngày dưới đây, vững chắc sẽ là các gợi ý hữu ích để bạn vận dụng trong cuộc sống.

 • They would be objects of outstanding size, a new family of giant comets or small planets, in a remote part of the solar system.
 • Chúng sẽ là các vật thể với kích thước vượt trội, 1 họ sao chổi đồ sộ hoặc hành tinh nhỏ mới, ở 1 vùng bóng gió của hệ mặt trời.
 •  
 • She is assuming these micro-organisms came from a comet when no comet has been observed.
 • Cô đấy giả định rằng những vi sinh vật này tới trong khoảng một sao chổi bất chợt sở hữu sao chổi nào được Nhìn vào thấy.
 •  
 • Did not God do this very thing when he permitted the comet lớn strike the earth?
 • không hề Đức Chúa Trời đã khiến cho điều này hồ hết lúc cho phép sao thanh hao tấn công thải đất?
 •  
 • The plague was thought to have been announced by a comet.
 • Bệnh dịch được cho là do 1 sao chổi thông báo.
 •  
 • The comet will visit Mars first, and proceed to Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn.
 • Sao thanh hao sẽ đến thăm sao Hỏa trước, và tiến tới sao Thủy, sao Mộc, sao Kim và sao Thổ.
 •  
 • There have been several missions lớn comets over the past 10 years.
 • Đã với một số sứ mệnh đến sao thanh hao trong 10 năm qua.
 •  
 • Once life has been seeded within a planet or comet it will grow at an exponential rate, checked only by the availability of sufficient nutrients.
 • một lúc sự sống đã được gieo mầm trong 1 hành tinh hoặc sao chổi, nó sẽ lớn mạnh sở hữu tốc độ cấp số nhân, chỉ được kiểm tra bằng cách cung cấp đủ chất dinh dưỡng.
 •  
 • He also wrote on the forecasting power of comets, again a topic where religious belief was, or could be, involved.
 • Ông cũng viết về khả năng dự đoán của sao thanh hao, 1 lần nữa là một chủ đề mà niềm tin tôn giáo có, hoặc với thể sở hữu, liên quan.
 •  
 • Many people believe that they have seen comets and encountered bad points
 • rộng rãi người cho rằng đã trông thấy sao thanh hao và gặp những điểm xấu

Sao thanh hao – comet theo quan niệm của phổ thông nước phương Đông sở hữu các điềm xấu

một SỐ từ vị TIẾNG ANH can dự

Để mang thể vận dụng comet dùng trong các tình huống thực tại cần sở hữu những từ và cụm từ can dự tạo thành 1 ý hoàn chỉnh. Dưới đây là bảng Con số được studytienganh san sớt để bạn tham khảo.

Từ/ cụm từ can dự Ý nghĩa tỉ dụ minh họa
universe vũ trụ Exploring the universe offers insights into human lifeKhám phá vũ trụ đem lại những hiểu biết về sự sống của con người
planet hành tinh In the universe there are countless large and small planetsTrong vũ trụ với thiếu gì các hành tinh to nhỏ
discover khám phá I want lớn discover many things about the people of ethnic minoritiesTôi muốn khám phá rộng rãi thứ về con người vùng dân tộc thiểu số
mysteries bí ẩn There are many mysteries that need to be thoroughly exploredmang đa dạng điều bí ẩn cần được Đánh giá kỹ
moon mặt trăng Humans have set foot on the moon many years agoCon người đã đặt chân lên mặt trăng từ đa dạng năm trước
sun mặt trời If the sun burned down, there would be no life on earthnếu thiếu mặt trời sẽ ko còn sự sống trên trái đất