Home Blog Phỏng vấn tiếng Nhật là gì

Phỏng vấn tiếng Nhật là gì

Phỏng vấn tiếng Nhật là intabyū, phiên âm củaインタビュー.  Phỏng vấn là cuộc đối thoại có chủ đích giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, nhằm tìm ra người thích hợp để đảm nhiệm vị trí cần tuyển.

Một số mẫu câu cơ bản khi phỏng vấn bằng tiếng Nhật.

あなた自身のことについて少し聞かせてください。

Anata jishin no koto ni tsuite sukoshi kika sete kudasai.

Bạn hãy nói một chút về bản thân.

あなたの長所は何ですか。

Anata no chōsho wa nandesuka.

Thế mạnh của bạn là gì.

あなたの弱点は何ですか。

Anata no jakuten wa nandesuka.

Điểm yếu của bạn là gì.

あなたの短期的な目標は何ですか。

Anata no tanki-tekina mokuhyō wa nandesuka.

Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì.

どのように時間をうまく管理していますか。

Dono yō ni jikan wo umaku kanri shite imasu ka.

Bạn làm thế nào để quản lí tốt thời gian của mình.

どのように変化に対処しますか。

Dono yō ni henka ni taisho shimasu ka.

Bạn làm thế nào để đối phó với sự thay đổi.

どのようにして重要な決定を下しますか。

Dono yō ni shite jūyōna kettei o kudashimasu ka.

Bạn làm thế nào để đưa ra các quyết định quan trọng.