Home Blog Phế liệu trong tiếng Anh là gì?

Phế liệu trong tiếng Anh là gì?

Phế liệu còn gọi là Scrap
Phế liệu là vật chất bao gồm tất cả vật liệu có thể tái chế còn sót lại từ quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng như hàng tồn kho không dùng nữa.
Ví dụ như các bộ phận của phương tiện, vật liệu xây dựng và vật liệu dư thừa, hàng tồn kho, hàng quá date, hàng lỗi.
Không giống như chất thải, phế liệu có giá trị tiền tệ, đặc biệt là kim loại thu hồi và vật liệu phi kim loại cũng được thu hồi để tái chế với giá rất cao.
Nhiều doanh nghiệp/ cá nhân là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, mỗi lần bán phế liệu không biết nên gọi tên và phân biệt chúng như thế nào. Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn thông tin về các mặt hàng được xem là phế liệu như sau:

1 số từ liên quan tới phế liệu trong tiếng anh:
– Phế liệu Đồng (tiếng anh gọi là copper scrap) : đồng đỏ, đồng vàng, đồng đen…
– Phế liệu Nhôm: Nhôm thanh, nhôm cứng, nhôm dẻo
– Phế liệu Inox (tiếng anh gọi là stainless steel scrap): 304, 201, 340..
– Phế liệu Sắt thép (tiếng anh gọi là iron and steel scrap): Các loại đặc, mỏng, vật tư công – trình, hàng sản xuất dư thừa, sai lỗi..
– Phế liệu Nhựa (tiếng anh gọi là plastic scrap):
– Phế liệu Bo mạch điện tử (tiếng anh gọi là electronic boards Scrap ):
– Thu mua Vải (tiếng anh gọi là Scrap Fabric): vụn, tồn kho, đầu khúc… Chúng ta có thể – xem cách các chuyên gia đánh giá về độ uy tín của các thu mua phế liệu như sau: