Home Học tiếng Anh Phế liệu tiếng Anh là gì?

Phế liệu tiếng Anh là gì?

Phế liệu tiếng Anh là gì?

Phế liệu tiếng Anh là gì?

Đáp án: Scrap /skræp/

Ví dụ:

 • This train might as well be 20 tons of scrap metal without that CD. -> Con tàu này cũng chỉ là 20 tấn thép phế liệu thôi, nếu không có cái đĩa đó.
 • Every country has plans to permanently entomb the scrap. -> Tất cả quốc gia đều có kế hoạch chôn vĩnh viễn những thứ phế liệu này.
 • Nói với ổng tối đã tới cửa hàng phế liệu. -> Tell him I saw the scrap shop.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến phế liệu

 • Magnesium/mæg’ni:ziəm/: Ma-giê
 • Copper/’kɔpə/: đồng đỏ
 • Bronze/brɔnz/: đồng thiếc
 • Iron/aiən/: sắt
 • Aluminium/ælju’minjəm/: nhôm
 • Nickel/’nikl/: mạ kền
 • Steel/sti:l/: thép
 • Platinum/plætinəm/ : bạch kim
 • Alloy/ælɔi/: hợp kim
 • Brass/brɑ:s/: đồng thau
 • Gold/gould/: vàng
 • Silver/’silvə/: bạc
 • Zinc/ziηk/ : kẽm
 • Lead/led/: chì
 • Mercury/mə:kjuri/: thủy ngân
 • Tin/ tin/ : thiếc
 • Uranium/ju’reiniəm/: urani