Home Blog Hoa sen tiếng anh đọc là gì

Hoa sen tiếng anh đọc là gì

“Lotus” chỉ hoa sen, “water lily” là hoa súng, “iris” là hoa diên vĩ, còn hoa mẫu đơn trong tiếng Anh là gì?

STT Từ vựng Nghĩa
1 tulip hoa tulip
2 daffodil thủy tiên vàng
3 poppy hoa anh túc
4 sunflower hoa hướng dương
5 dandelion bồ công anh
6 hyacinth lan dạ hương/dạ lan hương
7 daisy hoa cúc nhỏ/cúc họa mi
8 bluebell hoa cát cánh/chuông xanh
9 rose hoa hồng
10 snowdrop hoa tuyết/hoa tuyết điểm
11 crocus hoa nghệ tây
12 orchid hoa lan
13 cherry blossom hoa anh đào
14 iris diên vĩ
15 peony mẫu đơn
16 chrysanthemum hoa cúc
17 geranium hoa phong lữ
18 lily hoa ly/bách hợp
19 lotus hoa sen
20 water lily hoa súng