Home Blog Bánh hỏi tiếng Anh là gì?

Bánh hỏi tiếng Anh là gì?

– Appetizers – Khai vị

1. Egg rolls – Chả giò

2. Spring rolls – Gỏi cuốn

3. Vietnamese crepe – Bánh xèo

4. Pan-fried scrambled egg rice cake – Bánh bột chiên

5. Barbecue rips – Sườn quay

6. Seafood delight salad – Gỏi đồ biển

7. Lotus delight salad – Gỏi ngó sen tôm thịt

8. Lemon beef – Bò tái chanh

– Rice noodle soup – Phở

1. House special beef noodle soup – Phở đặc biệt

2. Medium-rare beef, well-done flanks and meatballs – Phở tái nạm bò viên

3. Sliced well-done flanks noodle soup – Phở chín

4. Sliced medium-rare beef – Phở tái

5. Medium-rare beef and well-done flanks – Phở tái nạm

6. Seafood noodle soup – Phở đồ biển

7. Sliced-chicken noodle soup – Phở gà

– Noodle soup – Mì, hủ tiếu

1. Phnom-penh clear rice noodle soup – Hủ tiếu nam vang

2. Special duck egg noodle soup – Mì vịt tiềm

3. Egg noodle soup with wontons – Mì hoành thánh

4. Seafood egg noodles in oyster sauce – Mì khô dầu hào đồ biển

– Soft thin vermicelli noodles – Bánh hỏi

Soft thin vermicelli with marinated char-grilled pork/beef/chicken/shrimp – Bánh hỏi thịt nướng/bò nướng/gà nướng/tôm nướng

– Vermicelli noodles – Bún

1. Vermicelli with egg rolls – Bún chả giò

2. Vermicelli with marinated char-grilled pork/beef/shrimp – Bún thịt nướng/bò nướng/tôm nướng